O nás

Společnost GLOBY s.r.o. byla založena v listopadu roku 2019, kdy zahájila svou hlavní podnikatelskou činnost. V březnu roku 2020 došlo k přiznání statutu sociálního podniku působícího na chráněném trhu, a tím jsme začali první nábory zaměstnanců. Dnes zaměstnáváme více než 180 zaměstnanců v oblastech poskytování úklidových, údržbových, stavebních a skladovacích prací.

Od roku 2021 se společnost zařadila mezi poskytovatele tzv. náhradního plnění. Tímto bonusem se našim odběratelům snažíme zatraktivnit nabízené služby.

Naším cílem je vytvářet vhodné pracovní pozice pro zaměstnance ohrožené sociální exkluzí. Tento cíl plníme v souhlasu se základními principy sociálního podnikání, tedy zpětnou reinvesticí více než 50% zisku společnosti do tvorby těchto pracovních pozic.

Současně přistupujeme svědomitě k environmentální politice, kdy se snažíme v maximální možné míře využívat materiálové vstupy z recyklovaných zdrojů a od lokálních dodavatelů k omezení potřeby dálkové přepravy, a tedy snížení uhlíkové stopy.

Kontaktuje nás

GLOBY s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1Sídlo společnosti Rybná 716/24,
Staré Město 110 00 Praha 1
Provozovny Křišťanova 1113/2,
702 00 Ostrava - Přívoz
Masařská 323/6,
746 01 Opava - Město
Kladská 17/44a,
500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí